Przewodnik po Ostrołęce i Kurpiach

Charakterystyka

Miasto jest umownie nazywane południowo-wschodnią granicą Kurpiowszczyzny, ponieważ leży na skraju Puszczy Kurpiowskiej w pobliżu rezerwatów: "Czarnia", "Olsy Płoszyckie" i "Torfowisko Serafin".

Przez Ostrołękę przepływają trzy rzeki: Narew, Omulew i Czeczotka. Pierwsza z nich ma swoje ujście do Wisły, dzięki czemu miasto było w przeszłości ważnym punktem na szlaku handlowym. Pozostałe dwie to niewielkie dopływy Narwi. Ostrołęka liczy ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Ostrołęka to miasto położone po dwóch stronach Narwi. Ratusz i rynek znajduje się na lewym brzegu rzeki (południowym). Po tej stronie znajduje się 14 osiedli, a pozostałe dwa po drugiej stronie Narwi (północnej). Także dworce (kolejowy i autobusowy) znajdują się na południowym brzegu Narwi. Jest to byłe miasto wojewódzkie, które na skutek reformy samorządowej w 1998 roku utraciło status wojewódzkiego i zostało miastem na prawach powiatu. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, którym od 2006 roku jest Janusz Kotowski (PiS). 

 

Dalsza treść:


Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021 r.