Przewodnik po Ostrołęce i Kurpiach

Nagła pomoc

Podróżując, należy pamiętać, aby wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, dotyczy członków UE) lub ubezpieczenie turystyczne, jeśli nie jest się Polakiem.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom w każdym wieku (dzieciom i osobom dorosłym) w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Każdy potrzebujący uzyska pomoc w ostrołęckim szpitalu (al. Jana Pawła II 120, tel. (29) 765-27-01).

Pogotowie dentystyczne działa w szpitalu (al. Jana Pawła II 120A), pomoc jest udzielana bezpłatnie w dni powszednie w godz. 19:00-07:00, a w dni wolne od pracy oraz święta całodobowo.

Komisariat policji, ul. Janusza Korczaka 16. Interesanci są przyjmowani przez dyżurnego przez całą dobę, a w sprawach skarg i wniosków: w każdy poniedziałek w godz. 15:30-17:30 przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce.

Numery alarmowe (kontakt w języku polskim):

 policja: 997;

 straż pożarna: 998;

pogotowie ratunkowe: 999.

Pomoc udzielana dodatkowo w języku angielskim:

 
Europejski Numer Alarmowy 112 (w przypadku, kiedy nie mamy pewności, który zespół wezwać, bądź potrzebujemy pomocy wszystkich służb ratunkowych).

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 09.07.2018 r.