Przewodnik po Ostrołęce i Kurpiach

Zabytki

W Ostrołęce warto zwiedzić następujące obiekty architektoniczne:

•  Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja - ul. Szwedzka 2. Kościół potocznie zwany kościołem farnym, bądź farą. Uznawany jest za jeden z najcenniejszych zabytków Ostrołęki. Powstał w 1399 roku, pierwotnie w stylu gotyckim.

•  Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego - ul. Gomulickiego 1A. Kościół został oddany do użytku w 1696 roku. Został zbudowany w stylu barokowym. Kościół wchodzi w skład zespołu poklasztornego. W jego podziemiach znajdziemy jedne z największych w tej części Polski krypty z grobowcami osób związanych z Klasztorem Bernardynów i miastem. Od 2007 roku w Sanktuarium są relikwie św. Antoniego z Padwy.

•  Kościół pw. św. Wojciecha - aleja Wojska Polskiego 44. Został zbudowany w 1890 roku początkowo jako cerkiew pw. św. Piotra i św. Pawła. Podczas I i II wojny światowej wykorzystywany był przez Niemców jako magazyn wojskowy.

•  Klasycystyczny ratusz - pl. gen. Józefa Bema 1. Ratusz powstał w 1824 roku jednak uległ zniszczeniu podczas I wojny światowej i został odbudowany w 1924 roku. Obecnie znajduje się w nim siedziba Urzędu Miasta.

•  Grodzisko wczesnośredniowieczne - Susk Nowy. Gród obronny otoczony wałem o średnicy 90 m (prawdopodobnie z XII lub końca XI w.). Obok grodu funkcjonowała osada przygrodowa, w której była karczma i targ. W tym miejscu powstało wczesne miasto.

• Muzeum Kultury Kurpiowskiej - budynek pochodzi z początku XIX w. Niegdyś znajdowała się w nim poczta. Prawdopodobnie stacjonował w nim Napoleon Bonaparte.


Ostatnia aktualizacja: 10.07.2018 r.