Przewodnik po Ostrołęce i Kurpiach

Wykaz zabytków

Zabytkowe budowle, cmentarze czy obiekty sakralne wpisały się na stałe w krajobraz i są integralną częścią regionu. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że leciwe mury, które być może mijamy codziennie, skrywają w sobie wieloletnią historię ale też wiele nieodkrytych jeszcze tajemnic.

 

Kto nie zna zabytkowych obiektów z Ostrołęki oraz gmin naszego powiatu, może spojrzeć na nasz wykaz. Gdy pogoda będzie sprzyjała, być może wyjazd rowerowy szlakiem zabytków będzie dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu?

Ostrołęka
1. Grodzisko wczesnośredniowieczne - decyzja z 19.01.1955 r.
2. Zespół sakralny pw. św. Antoniego - decyzja z 8.12.1958 r.
3. Kościół pw. Nawiedzenia NMP - decyzja z 20.01.1959 r.
4. Dom staromiejski pl. gen. J. Bema 8 - decyzja z 4.04.1974 r.
5. Budynek drewniany ul. Głowackiego 42 - decyzja z 2.05.1977 r.
6. Układ urbanistyczny Starego Miasta - decyzja z dnia 9.02.1977 r.
7. Budynek murowany pl. gen. J. Bema 9 - decyzja z dnia 28.08.1979 r.
8. Kaplica cmentarna - decyzja z dnia 11.12.1981 r.
9. Budynek murowany ul. Szpitalna 33 - decyzja z dnia 24.01.1986 r.
10. Stara część cmentarza parafialnego - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
11. Budynek dawnego starostwa pl. gen. J. Bema 3 - decyzja z dnia 17.11.1986 r.
12. Ratusz pl. gen. J. Bema 1 - decyzja z dnia 17.11.1986 r.
13. Budynek murowany ul. I AWP plebania - decyzja z 17.11.1986 r.
14. Murowana cerkiew prawosławna ul. I AWP 44 - decyzja z dnia 17.11.1986 r.
15. Budynek murowany ul. I AWP 32 - decyzja z dnia 18.12.1987 r.
16. Budynek pokoszarowy ul. I AWP 23 - decyzja z dnia 18.12.1987 r.
17. Budynek pokoszarowy ul .I AWP 42 - decyzja z dnia 18.12.1987 r.
18. Budynek pokoszarowy ul. Legionowa 15 - decyzja z dnia 18.12.1987 r.
19. Budynek pokoszarowy ul. I AWP 5 - decyzja z dnia 18.12.1987 r.
20. Budynek pokoszarowy ul. I AWP 6 - decyzja z dnia 18.12.1987 r.
21. Fortyfikacje ziemne ul. Warszawska - decyzja z dnia 15.07.1991 r.
22. Budynek koszar wojskowych ul. I AWP 37 - decyzja z dnia 6.05.1992 r.
23. Nawarstwienia kulturowe - decyzja z dnia 4.08.1992 r.
24. Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 8 - decyzja z dnia 4.05.1993 r.
25. Budynek murowany pl. gen. J. Bema 4 - decyzja z dnia 12.09.1994r .
26. Budynek plebani ul. Szwedzka 2 - decyzja z dnia 3.01.1995 r.
27. Elewacje zewnętrzne i gabaryt budynku koszarowego przy ul. I AWP 21 - decyzja z dnia 12.01.1998 r.
28. Dwór ul. Łomżyńska.

Powiat ostrołęcki

Gmina Baranowo:
1. Baranowo - Kaplica drewniana z II poł. XIX w. oraz najstarszy nagrobek znajdujące się na cmentarzu parafialnym - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
2. Czarnotrzew - Młyn wodny - decyzja z dnia 12.12.1981 r.
3. Baranowo - Kościół parafialny z 1918 r. - decyzja z dnia 26.01.1998 r.
4. Brodowe Łąki - Kościół parafialny - decyzja z dnia 29.09.1998 r.

Gmina Czarnia:
1. Czarnia - Kościół parafialny z 1904 r., - decyzja z dnia 2.02.1973 r.
2. Czarnia - Cmentarz parafialny - decyzja z dnia 18.01.1986 r.

Gmina Czerwin:
1. Grodzisk - Park podworski z XVIII wieku - decyzja z dnia 2.01.1962 r.
2. Piski - Kościół parafialny z końca XVIII w., - decyzja z dnia 12.04.1962 r.
3. Czerwin - Kościół parafialny z II poł. XVIII w., - decyzja z dnia 5.04.1962 r.
4. Grodzisk - Grodzisko wczesnośredniowieczne - decyzja z dnia 20.12.1965 r.
5. Tomasze - Ślady osady staroŜytnej - decyzja z dnia 11.10.1971 r.
6. Wiśniówek - Ślady osady z okresu późnolateńskiego i rzymskiego - decyzja z dnia 2.01.1973 r.
7. Wojsze - Starożytny kurhan z okresu wpływów rzymskich - decyzja z dnia 6.01.1973 r.
8. Czerwin - Park z XIX w. - decyzja z dnia 27.01.1984 r.
9. Czerwin - Dwór z III ćw. XIX w. - decyzja z dnia 25.04.1984 r.
10. Czambrowina - Park z XIX w. - decyzja z dnia 10.09.1984 r.
11. Czambrowina - Dwór z lat 70-tych XIX w. - decyzja z dnia 5.11.1984 r.
12. Piski - Cmentarz parafialny - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
13. Czerwin - Nagrobek Ignacego Boguckiego z 1850 r. oraz 2 bramy z II poł. XIX w., 2 kaplice z II poł. XIX w. na cmentarzu parafialnym - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
14. Chrośnice - Cmentarz wojenny z 1915 r. - decyzja z dnia 18.01.1986 r.
15. Wojsze - Cmentarz wojenny z 1914 r. - decyzja z dnia 22.01.1986 r.

Gmina Goworowo:
1. Brzeźno - Pałac z XVIII wieku - decyzja z dnia 18.11.1959 r.
2. Szczawin - Zespół pałacowo-parkowy z pocz.XIX w. - decyzja z dnia 15.01.1962 r.
3. Szarłat - Cmentarzysko starożytne z okresu wpływów rzymskich - decyzja z dnia 21.11.1969 r.
4. Goworówek - Ślady osady starożytnej (stan. nr 1) - decyzja z dnia 6.10.1971 r.
5. Goworówek - Ślady osady starożytnej i wczesnośredniowiecznej (stan. nr 2) - decyzja z dnia 9.10.1971 r.
6. Goworówek - Ślady osady wczesnośredniowiecznej (stanowisko nr 3) - decyzja z dnia 9.10.1971 r.
7. Czarnowo - Ślady osady starożytnej - decyzja z dnia 29.10.1971 r.
8. Dzbądzek - Ślady osady starożytnej - decyzja z dnia 5.11.1971 r.
9. Brzeźno - Ślady cmentarzyska z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich - decyzja z dnia 2.01.1973 r.
10. Brzeźno - pozostałości osady z okresu późnolateńskiego i wczesnośredniowiecznego - decyzja z dnia 2.01.1973 r.
11. Brzeźno - Ślady cmentarzyska ciałopalnego z okresu wczesnorzymskiego - decyzja z dnia 2.01.1973 r.
12. Szczawin - Park z XVII w. - decyzja z dnia 10.12.1978 r.
13. Goworowo - Kościół z ok.1880 r. - decyzja z dnia 30.03.1981 r.
14. Ponikiew Mała - Dwór z ok. 1850 r. - decyzja z dnia 30.03.1981 r.
15. Goworowo - Kaplica grobowa z k. XIX w. - decyzja z dnia 11.12.1981 r.
16. Brzeźno - Park z XIX w. - decyzja z dnia 27.01.1984 r.
17. Ponikiew Mała - Park z XIX w. - decyzja z dnia 27.01.1984 r.
18. Goworowo - Najstarsza część cmentarza parafialnego - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
19. Ponikiew Duża - Osada starożytna z okresu wpływów rzymskich - decyzja z dnia 2.03.1988 r.
20. Kunin i Szarłat - osada starożytna z okresu wpływów rzymskich - decyzja z dnia 2.03.1988 r.
21. Goworowo - Budynek szkoły podstawowej z 1920 r. - decyzja z dnia 14.09.1989 r.
22. Grodzisk Mały - Ślady osady z okresu wczesnośredniowiecznego (stanowisko nr 1) - decyzja z dnia 23.09.1996 r.
23. Kunin Szlachecki - Kościół z końca XIX w. - decyzja z dnia 18.06.1997 r.

Gmina Kadzidło:
1. Kadzidło - Kościół parafialny z poł. XIX w., - decyzja z dnia 12.04.1962 r.
2. Czarnia Żydowska - Cmentarz parafialny - decyzja z dnia 18.01.1986 r.
3. Kadzidło - Cmentarz parafialny - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
4. Piasecznia - Cmentarz wojenny z 1920 r. - decyzja z dnia 18.01.1986 r.
5. Wach - Cmentarz wojenny z 1914 r. - decyzja z dnia 18.01.1986 r.
6. Czarnia - Kościół parafialny z 1921 r. - decyzja z dnia 5.12.1997 r.

Gmina Lelis:
1. Dąbrówka - Kościół parafialny z II poł.XIX w. - decyzja z dnia 12.06.1981 r.

Gmina Łyse:
1. Lipniki - Kościół parafialny wraz z dzwonnicą - decyzja z dnia 7.07.81r.
2. Łyse - Krzyże Żeliwne Fausta Kowalskiego z 1877 r., Łukasza Szmojen z 1899 r. na cmentarzu - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
3. Lipniki - Krzyże Żeliwne - Piotra Zery z 1913 r. i Marianny Modzelewskiej, brama główna oraz kaplica z II poł. XIX w. na cmentarzu parafialnym - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
4. Łyse - Kościół parafialny z 1882 r. - decyzja z dnia 10.02.1965 r.

Gmina Myszyniec:
1. Myszyniec - Dzwonnica murowana z pocz. XVIII w. - decyzja z dnia 30.03.1981 r.
2. Myszyniec - Stara część cmentarza parafialnego - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
3. Myszyniec - Kościół parafialny z ok. 1915 r. - decyzja z dnia 30.03.1981 r.

Gmina Olszewo-Borki:
1. Nowa Wieś Zachodnia - Plebania z przełomu XIX/XX w. - decyzja z dnia 2.11.1982 r.
2. Przystań - park z XIX w. - decyzja z dnia 27.01.1984 r.
3. Nowa Wieś - Krzyż żeliwny Józefa Deczmara z 1890 r. na cmentarzu - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
4. Przystań - Dwór z 1928 r. - decyzja z dnia 09.14.1989 r.

Gmina Rzekuń:
1. Rzekuń - Kościół parafialny z pocz. XX w. - decyzja z dnia 10.01.1974 r.
2. Susk Stary - dwór z poł. XIX w. - decyzja z dnia 30.03.1981 r.
3. Przytuły Stare - Park z przełomu XVIII/XIX w. - z dnia 27.01.1984 r.
4. Susk Stary - Park z XIX w. - decyzja z dnia 27.01.1984 r.
5. Rzekuń - Cmentarz parafialny - decyzja z dnia 13.01.1986 r.
6. Czarnowiec - Krąg kamienny kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, stanowisko nr 3 - decyzja z dnia 22.06.1992 r.

Gmina Troszyn:
1. Kleczkowo - Zespół sakralny z XVI wieku - decyzja z dnia 09.06.1958 r.
2. Rostki - Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich - decyzja z dnia 01.07.1968 r.
3. Troszyn - Nagrobki Aleksandra Puchały z 1840r. i Henryka Puchały z 1850 r. na cmentarzu parafialnym - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
4. Kleczkowo - Nagrobek Józefa Łaniewskiego, oraz kaplica z II poł. XIX w. na cmentarzu parafialnym - decyzja z dnia 30.01.1986 r.
5. Troszyn - Nagrobek Piotra Żochowa z 1874 r. na cmentarzu parafialnym - decyzja z dnia 30.01.1986 r.

Wykaz zabytków pochodzi ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r.